Общи условия за ползване

Настоящите Общи условия за ползване уреждат отношенията между онлайн магазина MEBIO.BG и неговите Клиенти.

i. Общи положения

MEBIO.BG е онлайн магазин за мебели и обзавеждане, собственост на УЕБ ХЪБ ЕООД, с ЕИК 202452433, регистрирана на адрес “Чайка” 41, Варна 9000, България с МОЛ И. Недев.

MEBIO.BG дава възможност на своите клиенти да закупят предлаганите в онлайн магазина Стоки, посредством извършването на Поръчка и заплащането на съответната продажна цена, при спазване на настоящите Общи Условия.

Настоящите общи условия уреждат начина и условията за извършване на покупко-продажба през онлайн магазина MEBIO.BG и представляват договор за покупко–продажба между Клиента и УЕБ ХЪБ ЕООД.

Договорът за покупко-продажба между Клиента и УЕБ ХЪБ ЕООД се счита за сключен от момента на потвърждаване на Поръчката, направена от Клиента, за налични стоки и от момента на извършване на авансово плащане от страна на Клиента за неналични стоки.

ii. Поръчка

Клиентите на MEBIO.BG могат да направят Поръчка доброволно и безплатно, като добавят една или повече стоки в своята “пазарска количка” в сайта и попълнят своите данни във формуляр за поръчка. Алтернативно поръчка може да бъде направена по телефон или E-mail, които са обявени на сайта.

При попълване на всички задължителни полета и успешно приемане на клиентската поръчка от страна на системата, наш служител ще се свърже с Вас, за да потвърди наличността на стоката и срока и цената за доставка. След това ще получите E-mail в потвърждение на поръчката.

Чрез MEBIO.BG могат да бъдат закупени само стоки, които са означени като “налични” и системата допуска тяхното добавяне в “пазарската количка”.  Цялата документация и спецификации, относно предлаганите за продажба стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя или вносителя на съответната стока, като УЕБ ХЪБ ЕООД не носи отговорност за невярна, неточно представена или заблуждаваща информация.

Всички изображения, представящи стоките в MEBIO.BG, са предоставени от производителя или вносителя на съответната стока и УЕБ ХЪБ ЕООД не носи отговорност при разминаване между представеното и действителното положение, разминаване в цветовете на снимковия материал и фактическия продукт, както и при печатни или граматически грешки.

Когато направената от Клиента поръчка не е серийно производство, тя се счита за индивидуална и има срок за производство. В зависимост от модела или фабриката-производител този срок може да варира между 20 и 45 работни дни.

Ако при направената поръчка има промяна на размери, дамаски и др. характеристики, различни от стандартните за продукта, последната се счита за индивидуална.

Преди завършването на поръчката Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез отбелязване в полето „ Прочетох и се съгласявам с условията за ползване”. С това Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на Поръчка за покупка на стока от Клиента.

iii. Цени

Всички обявени цени са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност – ДДС в размер на 20%. Посочените цени са крайни и в тях не се включва цената за доставка до Клиента, като тя се посочва отделно. УЕБ ХЪБ ЕООД си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки по всяко време без предупреждение.

iv. Плащане

MEBIO.BG поддържа следните методи на плащане:

  • плащане в брой на куриера при получаване
  • авансово плащане в брой на каса на Изи Пей
  • авансов банков превод
  • авансово плащане онлайн с карта през системата на ePay.bg

Възможно е както авансово пълно плащане (на пълната цена на стоката), така и авансово частично плащане и доплащане при получаване.

Методите на плащане са специфични за всеки продукт, като това е упоменато в сайта или ще бъде посочено от нашия служител при потвърждение на поръчката.

v. Доставка

В случай, че заявената стока е налична, последната се доставя на посочения от Клиента адрес в срок, определен индивидуално за всяка стока и посочен в продуктовото й описание на сайта, както и в потвърждението на поръчката. Този срок започва да тече от момента на потвърждаване на поръчката при плащане в брой на куриера и от момента на извършване на пълно или авансово плащане от страна на Клиента за другите методи на плащане.

Доставката се извършва чрез услугите на куриерска фирма и е за сметка на Клиента, освен ако не е посочено друго в продуктовото описание на стоката в сайта.

Товаро-разтоварните дейности при доставка не са отговорност или задължение на УЕБ ХЪБ ЕООД или на куриера, а на получателя на стоката. Задължението за доставка на стоката се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата на адреса за доставка, посочен от Клиента при поръчката.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и начина за доставка.

За продуктите от категории Дневна, Спалня, Трапезария, Кухня, Антре, Детска стая, Градина, Офис продуктите се доставят разглобени във фабрична опаковка и сглобяването им не е включено в цената на продукта.
При попълнени неверни, непълни или грешни данни за доставка от страна на Клиента при Поръчката, последната се счита за невалидна и за УЕБ ХЪБ ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

При избор на плащане чрез банков превод от страна на Клиента и неизвършване на такова плащане, то за УЕБ ХЪБ ЕООД не възниква задължение за доставка на заявената стока.

При избор на плащане в брой на куриера и при неплащане от страна на Клиента за УЕБ ХЪБ ЕООД не възниква задължение за предаване на стоката.

vi. Приемане на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, посочено от Клиента във формуляра за поръчка, което приема и потвърждава получаването на стоката от името на Клиента. Приемането се удостоверява посредством подписването на обратна разписка от страна на Клиента.

При доставка с плащане в брой стоката се предава единствено след заплащане на пълната дължима сума в брой на куриера.

При невъзможност Клиента или посоченото от него трето лице за доставка да бъдат открити на посочения от Клиента адрес за доставка в деня на доставката, то договорът за покупко-продажба се прекратява.

vii. Отказ / връщане на стоката

В рамките на 14 (четиринадесет) дни можете да върнете стока, закупена от онлайн магазина MEBIO.BG на основание на чл. 50 от ЗЗП.

Клиентът следва писмено да уведоми УЕБ ХЪБ ЕООД на E-mail адрес office@mebio.bg, като посочи, че се отказва от договора за покупко-продажба на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП и посочи срок за връщане на стоката, не по-дълъг от 14 дни. Същата може да бъде върната само до офис на куриера във Варна: бул. „Сливница“ 181а 9009 Циркова площадка, 9009, 9009 “за УЕБ ХЪБ ЕООД”.

Стоката трябва да бъде изпратена лично от Клиента или от упълномощено от него с нотариално-заверено пълномощно лице за сметка на Клиента.

Оригиналната опаковка от производителя трябва да бъде запазена.

Закупени артикули от типа на спално бельо, матраци и др. не подлежат на връщане съгласно чл.57 , т.5 от ЗЗП от хигиенна гледна точка

viii. Гаранция

Всички продукти, предлагани от MEBIO.BG са с гаранция от производителя, която покрива несъответствия и дефекти. При настъпване на гаранционно събитие разходите за транспорт на стоката от Клиента до УЕБ ХЪБ ЕООД са за сметка на Клиента.