Политика на поверителност

Във връзка с “Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/” (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни) имате право да изискате достъп до Вашите данни, съхранявани от нас; право да искате тяхното коригиране или изтриване; право на преносимост на данните Ви и всички други, за които може да откриете информация в чл.13 от Общия регламент за защита на личните данни.

С използването на уеб сайта под каквато и да е форма давате изричното си съгласие Вашите лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от нас във връзка с изпълнение на поръчка или маркетингови цели, както и от партньорските ни куриерски фирми във връзка с логистична доставка и заплащане на поръчаните продукти.

УЕБ ХЪБ ЕООД събира само и единствено нужната информация за обработка на поръчки или абонамент – а именно: Вашето име, телефон, E-mail адрес (по желание можете да го предоставите с цел получаване на маркетнигови съобщения или не), както и посочен от Вас адрес или офис на куриер за доставка, данни за фактура на юридическо лице.

Тези данни се събират с цел обработка и изпълнение на направена поръчка. По никакъв начин не предоставяме тази информация на трети лица, с изключение на партньорските ни куриерски фирми (ЕКОНТ, ЛЕО ЕКСПРЕС) с цел само и единствено доставката на пратка или приемане/обработване на плащане.

Предоставяме възможност за абониране чрез email (по Ваше желание) за информация за нови продукти, намаления и индивидуални предложения, като във всеки един момент може да се откажете от получаването им като се свържете с нас или като натиснете еднократно бутон за отписване, който е наличен във всеки един email, който ще получите от нас (освен съобщения, свързани с приета поръчка, т.н. транзакционен email).

Данните се съхраняват за срок от 5 години при изпълнена поръчка, а при неизпълнена поръчка се изтриват възможно най-скоро. При абониране за известия от нас Вашият e-mail адрес се съхранява за период, който Вие избирате – по всяко време можете да изтриете данните си чрез автоматизирано отписване посредством еднократно натискане на бутон за отписване.

MEBIO.bg използва Google Analytics и Facebook Pixel, услуги за анализ на интернет трафика, предоставяни съответно от Google Inc. и Facebook Inc., с цел подпомагане анализа на потреблението на уебсайта от посетителите. За тази цел Google Analytics и Facebook използват бисквитки — текстови файлове, които се съхраняват във Вашия компютър.

По всяко време може да поискате премахването на всички Ваши данни, които съхраняваме, с изключение на извършените финансови транзакции (5 години според Наредба № Н-18 от 13.12.2006г.), данни за доставка, гаранция или други условия, които сме длъжни да съхраним по различни закони за различни срокове.

Защита, обработка, редакция и изтриване на данни

Вашите данни (име, телефон, адрес, E-mail адрес) са защитени посредством AES-256 алгоритъм и използва запазване на формата (FPE – Format-Preserving Encryption, NIST SP 800-38G стандарт). Обработват се само от конкретни назначени лица с права за работа с лични данни, посредством защитена работна среда. След получаване на искане за редакция същата се нанася във възможно най-кратък срок. При постъпване на желание за изтриване на данни същите се унищожават в рамките на 1 час в работно време, посредством директно изтриване в базата от данни, като същите не се пазят в архивни копия на други места. При извършени финансови транзакции сме длъжни да пазим документите за срок, определен от ТЗ. Запазваме данните за срок от 5 години, във връзка с предявяване на претенции по гаранция, искане за обезщетение или други случаи, в които данните могат да се използват.

Предоставяме образец на декларация за съгласие във връзка с обработка или доставка на поръчка или абониране за известия по e-mail. С ползването на услугите, предлагани от този уеб сайт, Вие се съгласявате с декларацията.

В случай, че не сте съгласни с нея няма как да обработим Ваша поръчка или абонамент. В този случай Ви молим да не използвате сайта под каквато и да е форма.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
“Давам изрично съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от УЕБ ХЪБ ЕООД във връзка с обработка и изпълнение на направена поръчка или абонамент, да бъдат предоставени на логистични партньори, избрани от мен – ЕКОНТ или ЛЕО ЕКСПРЕС. Запознат съм с характера на предоставяне на данните, както и с пълните последиците от предоставянето им. Запознат съм с моите права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. Предоставям данните доброволно. Съгласен съм УЕБ ХЪБ ЕООД да обработи и изпълни моята поръчка или желание за абонамент за известия по e-mail, като съм уведомен, че мога да прекратя същия по всяко време чрез натискане на бутон отписване.”